• SIS Европейско финансиране

  ФИНАНСИРАЙ ИДЕИТЕ СИ

  sliderImage1

SIS Европейско финансиране


Ние от SIS Европейско финансиране работим, за да осигурим високо качество на Вашите проекти, чрез предлагане на постоянно съдействие, гарантирано от квалифицираните ни специалисти и утвърденото доверие на нашите клиенти. Пример за това са и високите резултати постигнати от нашия екип. Най-голям дял от разработените от нас проекти са в сферата на бизнеса – 45% от цялостната дейност на фирмата.

Нашите експерти са разработили успешни проекти за някои от водещите фирми на българския пазар. Сред тях се открояват:

 • “ETAП-АДРЕСС” АД;
 • “ЕВРО СПИРИТ ПРОДЖЕКТ” ООД;
 • “Пайп Систем” ЕООД;
 • “Терра Либра” ЕООД;
 • “Инфостар” ЕООД;
 • „Балбок Инженеринг” АД;

 • „СИС Кредит” ООД;
 • “АПИМЕЛ ОРГАНИК” ООД;
 • София Интернешънъл Секюритиз АД;
 • “Смарт Сървис Сълюшънс” ЕООД;
 • Асоциация на социално отговорните износители в България.

Ползватели на нашите услуги са и редица държавни администрации, за които сме разработили и разработваме успешни проекти по Оперативните програми – „Административен капацитет”, „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие” и Програма за развитие на селските райони”. Сред тях можем да посочим:

 • Община Карлово;
 • Община Бяла Слатина;
 • Община Доспат;
 • Община Белица;
 • Община Куклен;

 • Община Малко Търново;
 • Община Минерални Бани;
 • Община Драгоман;
 • Община Сапарева баня и др.


Услуги


services-1

Изготвяне на проект


Предварителна оценка на кандидата за получаване на финансиране, съобразно…

Прочети повече

services-2

Подаване на проектно предложение


Подкрепа, във връзка с дейностите по окомплектоването на всички…

Прочети повече

services-3

Изпълнение на проекта


Консултиране на одобрени бенефициенти в управлението на техните проекти;

Прочети повече

Актуално


BG-RRP-6.004 – „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ – предстояща


Актуално от SIS 16.08.2023

Прочети

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


Актуално от SIS 30.07.2021

Прочети

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“


Актуално от SIS 30.07.2021

Прочети

Програми


Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


Актуално от SIS 30.07.2021

Прочети

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“


Актуално от SIS 30.07.2021

Прочети

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

Партньори


Запознайте се с фирмите
във Финансова група СИС

Изпратете запитване към Финансова група SIS
 • Инвестиционен
  посредник

  СИС Инвестиционен посредник

  част от Финансова група СИС

  ИП София Интернешънъл Секюритиз е водещ инвестиционен посредник в България по отношение сключени корпоративни сделки и реализирани обороти. Предлагаме посредничество при търговия с акции, облигации, валути и деривативни инструменти, както на Българска Фондова Борса, така и на световните валутни и капиталови пазари. Нашите анализи са достъпни за голям брой чуждестранни финансови институции чрез партньорите ни: Bloomberg, Reuters, Capital IQ, The Markets.

  СИС има пълен лиценз за инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор. Компанията е член на Българска Фондова Борса, на Централен Депозитар и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

 • Сис Контрол

  СИС Контрол

  част от Финансова група СИС

  СИС Контрол е компания специализирана в консултации в областта на проблемните кредити и събирането на вземания. Осигуряваме квалифицирана помощ както на кредитополучатели в затруднение, така и на фирми и кредитори, които не са в състояние да съберат вземанията си. Портфолиото от услуги включва: събиране и изкупуване на просрочени вземания, консултации по предоговаряне и преструктуриране на кредити, съдебно събиране на кредити.

  Разработихме първата в България платформа за търговия на вземания – www.cesia.bg, която среща на едно място купувачи и продавачи на дългове. Платформата е създадена така, че да помага на компании в управлението на техните вземания и цели да създаде обединен и прозрачен пазар в областта на междуфирмената задлъжнялост.

 • СИС БРОКЕРС

  СИС БРОКЕРС

  част от Финансова група СИС

  СИС Брокерс е застрахователен брокер и е най-новият член на Финансова група SIS. Компанията е лицензирана от Комисия за финансов надзор, съгласно Кодекса за застраховане в България. Предлагаме застраховки за индивидуални и корпоративни клиенти по всички застрахователни рискове, достъпни на българския пазар. При нас може да сключите застрахователни договори на МПС, имущество, здраве, живот, карго и всички видове отговорности.

  Застраховането през СИС Брокерс има редица предимства. Ние събираме оферти от всички застрахователи и Ви предлагаме най-добрата. Ние четем общите условия на застрахователните компании вместо Вас и Ви информираме за нещата, които са важни за Вас. Ние управляваме застрахователния договор, като Ви напомняме за предстоящи вноски и изтичащи полици. Ние сме Вашият представител пред застрахователното дружество, в случай на застрахователно събитие.

 • СИС КРЕДИТ

  СИС КРЕДИТ

  част от Финансова група СИС

  СИС Кредит е финансова институция, създадена през 2006г. Компанията е вписана в Регистъра на Българска Народна Банка по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции и притежава сертификат от Комисията за защита на личните данни за администратор на лични данни. Ние предлагаме кредити и консултации за микро и малки предприятия, земеделски производители, физически лица и предприемачи, желаещи да стартират собствен бизнес. Основната ни цел е да подкрепяме създаването на нови работни места и развитието на Българската икономика.

  Стремим се да работим в съответствие с най-добрите европейски практики и международни стандарти за обслужване на клиенти. Членове сме на: Microfinance center (MFC) и на European Microfinance Network (EMN), също така подкрепяме и инициативата The Smart Campaign за поставяне на клиента на първо място в кредитирането.

 • СИС ЗАЛОГ

  СИС ЗАЛОГ

  част от Финансова група СИС

  СИС Залог е заложна къща, която предоставя заеми срещу залог на движимо имущество. Компанията отговаря изцяло на изискванията на Наредба за дейността на заложните къщи и е регистрирана по Закона за защита на личните данни, което е гаранция за сигурността на клиентските данни. Предлагаме гъвкави индивидуални решения на финансовите проблеми на клиентите ни, като използваме максимално опростена процедура по олихвяване и погасяване на заема.

  СИС Залог е подходящо решение, когато търсите експресно финансиране за посрещане на текущи нужди. Нашият екип ще Ви предложи индивидуален подход и бърза алтернатива. Основните ни приоритети са сигурност, бързина и коректност.

 • СИС Кооп

  СИС КООП

  част от Финансова група СИС

  СИС Кооп е земеделска кооперация, основана на принципите на взаимопомощ. Компанията е специализирана в определяне на нуждите и подпомагане на земеделци, животновъди и занаятчии. Предоставяме кредити за развитието на микро и малки земеделски стопанства. Допълнителните услуги, които предлагаме са: съдействие при изобра на торове, семена, земеделска техника, изграждането и управлението на ефективни ферми по Европейски модел, както и осигуряване на пазар за произведената продукция. Членуваме в Кофиндустрия България – организация с основна цел благоприятстване на икономическото сътрудничество между Италия и България. Наши партньори са: Българска асоциация на фермерите, Национален съюз на земеделските кооперации в България и Национална погасяванеоциация на етеричномаслените култури.

Въпросник Относно кандидатстване
по програми за безвъзмездна помощ *


Попълнете нашият Въпросник за да можем маскимално бързо
да отговорим на Вашето запитване.